התפתחות המקורות מחול של מערכת הבנקאות 1998 עד יוני 2002