תגובת בנק ישראל להתפטרות חברים בדירקטוריון הבנק לפיתוח התעשייה

תגובת בנק ישראל להתפטרות חברים בדירקטוריון הבנק לפיתוח התעשייה
מבנק ישאל נמסר, כי האשראי שמעמיד בנק ישראל לפיתוח התעשייה נועד לאפשר לבנק לעמוד בפני התחייבותיו כלפי המפקידים ושיעור הריבית בו לא נועד לסבסד את הבנק.
 
בנק ישראל תומך בהחלטת הממשלה למכירת הנכסים וההתחייבויות של הבנק לפיתוח התעשייה עד סוף שנה זו.
בבנק ישראל מציינים כי תפקיד הניהול והשמירה על רווחיותו של הבנק מוטל על הדירקטוריון ועל הנהלתו ולא על הממשלה ובנק ישראל.