מדיניות מקרו-כלכלית ארוכת טווח - נקודות עיקריות של הרצאתו של דר מישל סטרבצינסקי