המפקח על הבנקים הורה לבנקים לאפשר ללקוחות לברר מידע על חשבונותיהם באופן עצמאי ואוטומטי