הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש אוקטובר

26/11/2002