יחסי בנק לקוח - חקיקה והוראות

 
יחסי בנק-לקוח – חקיקה והוראות
 
בנק ישראל העלה היום לאתר האינטרנט מהדורה מקוונת של חוברת "יחסי בנק-לקוח" (שפורסמה לאחרונה ביולי 1997). מהדורה זו כוללת את החקיקה המיוחדת לענף הבנקאות הקשורה ליחסי בנק-לקוח, כדוגמת: חוק הבנקאות (שירות ללקוח), חוק כרטיסי חיוב וחוב שיקים ללא כיסוי, וכן את חקיקת המשנה הרלבנטית. כמו כן נכללות במהדורה גם ההוראות הצרכניות שבקובץ ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים וחוזרים צרכניים נוספים שפורסמו על ידי המפקח.
 
בקרוב תצא מהדורה מודפסת של החוברת.
 
להוראות ניהול בנקאי תקין – לחץ כאן.
 
ולהוראות ניהול בנקאי תקין מתורגמות לאנגלית – לחץ כאן.