פנייה לבית הדין לחוזים אחידים

פנייה לבית הדין לחוזים אחידים
המפקח על הבנקים בבנק ישראל הגיש (בתאריך 28.11.02) לבית הדין חוזים אחידים בקשה לביטולם או לשינויים של תנאים מקפחים בחוזה האחיד של בנק הפועלים, שעניינו מתן שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט ובאמצעות הטלפון הסלולרי.
כידוע, שירות בנקאי באינטרנט הפך בשנים האחרונות לנפוץ ומקובל בישראל, ולקוחות רבים עושים בו שימוש. לאור העבודה ששירות זה הפך זה מכבר לשירות בסיסי הניתן לציבור הרחב בישראל, ולאור הפעם העצום הקיים ביחסי הכוחות בין בנק לבין לקוחו, ראה לנכון המפקח על הבנקים לבחון את תנאי החוזה למתן שירותים בנקאיים באינטרנט ובאמצעות הטלפון הסלולרי, ולדרוש ביטולם או שינויים של תנאים הנראים בעיניו כמקפחים את לקוחות הבנק.
במסגרת הפנייה לבית הדין, תוקף המפקח על הבנקים, בין היתר, את הטלת הסיכון הכרוך בקבלת השירות על הלקוח, ואת התנערות הבנק מאחריות במקרים שונים הנזכרים בחוזה, כמו גם את הזכות שנוטל לעצמו הבנק לעשות שימושים שונים במידע המגיע אליו ואל החברה הסלולרית אגב מתן השירות, וזאת ללא קבלת אישור מפורש של הלקוח והגדרת סוג המידע המועבר.
פניית המפקח על הבנקים לבית הדין מהווה צעד נוסף במאמץ להביא להסרתם של תנאים מקפחים בחוזים בנקאיים שונים, ובאה בהמשך לדרישות שונות בנושא שהופנו לבנקים השונים על ידי המפקח על הבנקים, ולבקשות נוספות שהוגשו לבית הדיון לחוזים אחידים.