דברי המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בכנס הפיקוח על הבנקים בנושא "הטכנולוגיה משנה את פני הבנקאות"

למצגת המפקחת על הבנקים

לצפייה בדברי המפקחת על הבנקים


 • המפקחת על הבנקים הגדירה את נושא החדשנות ושילוב טכנולוגיות חדשות בבנקאות כעוגן מרכזי בתכנית העבודה של הפיקוח לשנים הקרובות,
  והציגה את העשייה הפיקוחית שבוצעה לקידום הנושא בחודשים האחרונים.
 • המטרה של הפיקוח היא לקדם בנקאות שתיתן ערך ללקוחות ותהיה ברת - קיימא, והטכנולוגיות החדשות מאפשרות זאת.
 • שינויים אלו, שמוביל הפיקוח על הבנקים, ישפיעו לחיוב על לקוחות הבנקים, דרך הגברת התחרות והתייעלות משמעותית במערכת הבנקאית בשנים הקרובות.
 • המפקחת התייחסה גם לדוחות הכספיים השנתיים של הבנקים לשנת 2015, שפורסמו בשבוע האחרון, ואמרה כי לנורמות השכר יש השפעה שלילית על אמון הציבור בבנקים. כידוע, הפיקוח על הבנקים פעל לטיפול בנושא זה וכבר בשנה הקרובה צפויה ירידה של שכר יושבי ראש הבנקים, בעקבות הוראה שהוציא הפיקוח לפני כחצי שנה. בנוסף, המחוקק מקדם הצעת חוק שמבטאת את תפיסתו הערכית לגבי התגמול הראוי לבכירים בסקטור הפיננסי ובנק ישראל תומך בה. כמובן, התגמול צריך להיות קשור באופן ישיר לתוצאות העסקיות ולמורכבות הפעילות.

 

הפיקוח על הבנקים קיים היום כנס למערכת הבנקאות בנושא "הטכנולוגיה משנה את פני הבנקאות". הכנס דן במדיניות של הפיקוח לקידום הטכנולוגיה והחדשנות בתחומי הבנקאות, במגמות המקבילות המתרחשות בעולם, ביוזמות של הבנקים השונים בתחומי הטכנולוגיה וההשפעה שלהן על הלקוחות, בסיכונים ובאתגרים הכרוכים בטכנולוגיה, ובממדים השונים של השינוי הנדרש בבנקים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: " אנו צפויים לראות שינוי משמעותי במערכת הבנקאות בשנים הקרובות, כתוצאה מהטמעה של טכנולוגיות חדשות בתחומי השירותים הפיננסיים. הטכנולוגיה תגביר את השקיפות ללקוח כך שידע כמה הוא משלם ועל מה ויוכל לתמחר בין הבנקים, תשפר ותרחיב את המוצרים והשירותים הבנקאיים, תגביר את התחרות, ותאפשר, ולמעשה אף תחייב, את התייעלות המערכת הבנקאית לטובת הלקוחות. למרות הסיכונים הכרוכים בהטמעת טכנולוגיות חדשות, הפיקוח על הבנקים נחוש לאפשר למערכת הבנקאית ואף לתמרץ אותה לעבור מהפיכה טכנולוגית, תוך דרישה לחיזוק ניהול הסיכונים הכרוכים בכך. מטרת הפיקוח על הבנקים היא לקדם בנקאות ברת-קיימא, שתיתן ערך ללקוחות הבנקים, במונחי שירות טוב ובעל ערך מוסף, בעלויות נמוכות יותר, ובשקיפות. הכנסה של טכנולוגיות חדשות למערכת הבנקאית – תאפשר זאת. טכנולוגיות אלה ישנו את פני הבנקאות בשנים הקרובות".
"בחודשים האחרונים אנו עובדים במקביל על מספר הוראות מדיניות חדשות לבנקים, חלקן פורסמו וחלק יפורסמו בקרוב. הוראות אלה יתמכו בשינויים שתעבור המערכת הבנקאית ואף יובילו שינויים אלה. ההוראות נוגעות לנושאים הבאים:
1. בנקאות בתקשורת - הוראה שמסירה מגבלות פיקוחיות רבות לממשק ישיר בין הבנק ללקוחות, ללא צורך הגעה לסניף. ההוראה יוצרת תשתית להקמה של בנק דיגיטלי חדש ללא סניפים.  
2. דרישת פיקוחית מהבנקים לקבוע מדיניות למתן שירות לכלל לקוחותיהם - גם אלה שאינם חשים בנוח עם היישומים הדיגיטליים. המדיניות תתייחס לפריסת סניפים, פריסת מכשירים אוטומטיים, סיוע ללקוחות בחינוך דיגיטלי, ועוד.
3. דרישה לקביעת תכנית התייעלות רב שנתית משמעותית, באמצעות הקלת האפשרות לבצע פרישה מוקדמת מרצון בהיקפים גדולים יותר, באופן שיאפשר לעובדים לפרוש בכבוד מהמערכת הבנקאית.
4.  רישיון כללי לבנקים להפעלת סניפים ניידים וכאלה שפועלים במתכונת חלקית (לא בכל ימות השבוע), כדי לאפשר גמישות והגעה ללקוחות במוקדי יישוב קטנים. המהלך יסייע לבנקים הקטנים, שפריסת הסניפים שלהם נמוכה יחסית, להגיע ליותר לקוחות.
הוראות אלה משלימות זו את זו, ותאפשרנה את השינוי "בפונקציית הייצור" של הבנקים".

"כיצד יראו הבנקים בעוד עשר שנים?", שאלה המפקחת בכנס. "הבנקים יראו אחרת  – יותר טכנולוגיים, יותר תחרותיים ויותר יעילים. אימוץ טכנולוגיות וחדשנות יאפשרו לבנקים לספק מגוון רחב יותר של שירותים ללקוחות, במחיר זול יותר, ובשקיפות גבוהה יותר, כאשר ללקוח תהיה יכולת לצרוך חלק מהשירותים מגופים שאינם הבנק שבו הוא מנהל את חשבון העובר ושב שלו. התשתיות והכלים הטכנולוגיים החדשים יובילו לכך שלצד הבנקים יפעלו גופים חוץ-בנקאיים וחברות פינטק, שיתמחו בנישות מסוימות של השירותים והמוצרים הפיננסיים. חלקם צפויים לעבוד בשיתוף פעולה עם הבנקים ואחרים יתחרו בבנקים, ואף ינגסו בנתח מסוים מהכנסותיהם.
המפקחת ציינה בהתייחסות לדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2015 ואמרה: "למרות שהדוחות הצביעו, בין השאר, על מעבר אסטרטגי של הבנקים ליותר אשראי למשקי בית ועסקים קטנים, ועל כך שההכנסות מעמלות נותרו כמעט ללא שינוי, נתונים שונים, כגון דיווחי השכר של נושאי המשרה הבכירים דורשים התייחסות. כידוע, הפיקוח על הבנקים פעל לטיפול בנושא זה וכבר בשנה הקרובה צפויה ירידה של שכר יושבי ראש הבנקים, בעקבות הוראה שהוצאנו לפני כחצי שנה. בנוסף, המחוקק מקדם הצעת חוק, שמבטאת את תפיסתו הערכית לגבי התגמול הראוי לבכירים בסקטור הפיננסי, ובנק ישראל תומך בה. כמובן, התגמול צריך להיות קשור באופן ישיר לתוצאות העסקיות ולמורכבות הפעילות".
 הפיקוח על הבנקים יתמוך ויסייע להתממשות השינויים הנדרשים במערכת הבנקאית על כל ממדיהם, תוך התאמת הרגולציה, ומתוך ראייה של טובת הלקוחות והמשק".

 

 

בהמשך הכנס נדונו 3 נושאים נוספים:

1. הגב' אנק ון ויילק, שותפה בKPMG, הציגה מצגת בנושא פרספקטיבה בינלאומית על בנקאות טכנולוגית- לצפייה במצגת

 

2. בנקאות דיגטילית – השינויים הצפויים והשפעתם על לקוחות הבנקים, להלן דברים נבחרים שאמרו הדוברים במושב זה:

            •   אבי כוכבא, משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על חטיבת החדשנות:
             "השינוי הגדול בעולם הפיננסי כרוך בעיצוב מחדש של תפיסת הבנקאות. העתיד של הבנקאות הוא לא רק בדיגיטל – הרי שם אנו נמצאים ומובילים כבר מספר שנים. השינוי מתחיל בבניית חוויית לקוח, היכולת לספק לו מוצרים ושירותים מותאמים אישית ובעיתוי הנכון, כל זאת תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, דרך שיתופי פעולה נרחבים במסגרת חזון הבנקאות הפתוחה והמשך מתן דגש לשירות אנושי ואישי"
            • תמר יסעור, סמנכ"ל בכיר, ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית בבנק לאומי:
             ״השינויים הטכנולוגים המואצים מכריחים תעשיות מסורתיות, כמו בנקאות, להשתנות דרמטית ולהתאים באופן חד את המודל העסקי שלהן לתמונת התחרות המשתנה. ללא קיצוץ בהוצאות, פיתוח מקורות הכנסה חדשים והשקעות גדולות בטכנולוגיה, לא יוכלו גופים אלה לשרוד וליצור ערך ללקוח לאורך זמן״
            •  שרון גילר, מנכ״ל Wobi:
             ״המערכת לניהול בנקאי חכם ש-
             wobi תשיק בזמן הקרוב, תשקף באופן חדשני  פשוט וברור ללקוחות כל הבנקים את הנעשה בחשבונם, תציג חלופות זולות יותר לכל פעולה בנקאית וצרכנית ותאפשר חסכון של אלפי שקלים בשנה לכל משק בית״.
            •  ענת נטיב, סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה ב- Cal דיברה על כך שהמובייל והטכנולוגיה שינו את הרגלי הצריכה שלנו באופן דרמטי והפך אותנו לאנשים פחות מתכננים מראש.
             "האתגר האמיתי שלנו כחברה העוסקת באמצעי תשלום ואשראי", אמרה נטיב "הוא להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות של הלקוח על מנת להיות שם עלינו להבין וללמוד את מסע הלקוח הצפוי והלא צפוי ולספק לו פתרונות וערכים באופן מתאים, מושכל ואחראי בזמן אמת".
            •  לוי הלוי, סמנכ"ל וראש חטיבת טכנולוגיות ותפעול בבנק דיסקונט:
             "הבנקים עומדים בפני שינוי. לראשונה מי שמוביל את השינוי הם הלקוחות, שלא רוצים לבחור בין בנקאות דיגיטלית לבנקאות אנושית, אלא רוצים גם וגם. אנחנו בדיסקונט נערכים לשינוי הזה – מצד אחד מאמצים טכנולוגיות שיביאו ערך ללקוח ומנגד לא מוותרים על זהותנו כבנק אנושי ואישי".

 

3.       פאנל שעסק בנושא ניהול סיכונים והתמודדות עם האתגרים, בפאנל לקחו חלק:

             • הגב' רחל (רוחה) יעקובי, מנהלת יחידת ביקורת סיכונים תפעוליים והממונה על הטכנולוגיה והסייבר, הפיקוח על הבנקים.
             • הגב' אילה חכים, מנכ"ל חטיבת הטכנולוגיה, בנק מזרחי-טפחות.
             • מר אמנון בק, מנכ"ל מת"ף, הבנק הבינלאומי הראשון.
             • מר לירון ורמן, מנהל מעבדת החדשנות, סיטי ישראל.
             • רו"ח הילה בר הויזמן, שותפה, תחום ניהול סיכונים Israel Deloitte

​ ​