הרחבת "אמנת זמינות בנקאית" לצמצום אלימות כלכלית נגד נשים נפגעות אלימות

למצגת שהציגה עודדה פרץ, סגנית המפקחת על הבנקים.
לאמנה- "זמינות בנקאית"


"אמנת זמינות בנקאית"- היא אמנה וולונטרית, שגובשה יחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, לצמצום תופעת אלימות כלכלית נגד נשים נפגעות אלימות, השוהות במקלטים ובדירות מעבר.

בנוסח המעודכן של האמנה נקבע, כי בשל החשיבות ביצירת רציפות בתהליך היציאה לעצמאות פיננסית, עם יציאתן של הנשים מהמקלט, ימשיכו הבנקים לתמוך בהן גם במהלך שנה נוספת לאחר יציאתן מהמקלט. בנוסף, הבנקים יאמצו את המקלטים ויסייעו להם בתחום הידע והחינוך הפיננסי, בין היתר על ידי העברת הרצאות תקופתיות בנושאים פיננסיים שונים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אמנת זמינות בנקאית היא פרי של מאמץ משותף של כל הגורמים הרלוונטיים, אשר מסייעת לתת מענה מיידי, נרחב ויצירתי לנשים הסובלות מאלימות כלכלית בנוסף לסבל הפיזי שהן חוות. הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות עליונה בסיוע לנשים אלו וימשיך לפעול, יחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, להרחבת ההקלות לנשים נפגעות האלימות ולחיזוק הקשר עם המקלטים. לשמחתי, הצלחנו להרחיב את תחולת האמנה כך שהיא תאפשר לנשים היוצאות מהמקלט להמשיך ולזכות בתמיכת הבנקים למשך שנה שלמה, כדי לסייע להם בהסתגלות וביציאה לעצמאות".

"אמנת זמינות בנקאית" היא אמנה בנקאית וולונטרית שגובשה ומקודמת ע"י הפיקוח על הבנקים ואיגוד הבנקים, יחד עם משרד הרווחה, המערכת הבנקאית, העמותות שמפעילות את המקלטים השונים ועמותת "ידיד" ו"רוח נשית" לצמצום תופעת האלימות הכלכלית נגד נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים ובדירות מעבר. האמנה הושקה בחודש ינואר 2016 במטרה לסייע לנשים אלו אשר נאלצות לרוב להימלט מהבית ומהבעל המכה ללא כל סיוע ואמצעים, מתקשות להתנהל נכון מבחינה פיננסית, להתגבר על האלימות הכלכלית שחוו ולפתוח דף חדש בחייהן.  

בין מאפייני האלימות הכלכלית שחוות הנשים: נטילת כספה של האישה, ניהול האישה דרך הענקת קצבה חודשית מוגבלת במזומן, יצירת אווירת איום תמידית ותחושת משבר כלכלי, העברת נכסים משותפים על-ידי בן הזוג ללא ידיעת האישה, מניעת האפשרות מהאישה לצאת לעבודה וכיו"ב.

במסגרת האמנה מונה איש קשר בכל בנק בעל הכשרה מתאימה למתן מענה יצירתי ומהיר לבעיות שעולות, ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים בהם מתנהל חשבונן של הנשים.

מאז השקתה ועד היום האמנה סייעה לכ-540 נשים בהתמודדות עם האלימות הכלכלית, במתן כלים להתנהלות פיננסית נכונה ובסיוע לצאת לדרך כלכלית חדשה ועצמאית.

במסגרת יישום האמנה, נשות הקשר במקלטים נמצאות בקשר ישיר עם נציגי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, במטרה לתת מענה שוטף לנושאים שונים שעולים מהשטח. אחת לשנה מתקיים מפגש עדכון מורחב בהשתתפות גורמים נוספים מהפיקוח על הבנקים, איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, כדי להתעדכן ביישום האמנה ולהציף סוגיות רוחביות הדורשות טיפול ומענה.

הרחבת האמנה

במפגש העדכון המורחב שהתקיים, בהשתתפות המפקחת על הבנקים - ד"ר חדוה בר, מנכ"ל איגוד הבנקים - משה פרל, מנכ"לית בנק לאומי - רקפת רוסק-עמינח, מנכ"לית בנק דיסקונט - לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית הבנק הבינלאומי - סמדר ברבר-צדיק, המפקחת הארצית לנושא אלימות במשפחה (מקלטים ודירות מעבר) במשרד העבודה והרווחה - מיכל חנוך-אחדות, מנהלות המקלטים ואנשי הקשר בבנקים האחראים בפועל על יישום האמנה, נמסר עדכון על הרחבת האמנה באופן הבא:

1.  יצירת תהליך "הערכה ומיצוי זכויות פיננסי"- מדובר בסדרת שאלות מנחות שמטרתן לסייע בבירור פרטים ממוקדים ורלוונטיים, אודות מצבה הפיננסי של האישה, כחלק מתהליך הקליטה הראשוני המתבצע כשאישה חדשה מגיעה למקלט. זהו כלי עזר לשימוש במידת הצורך, שעשוי לחזק את יכולתם של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, לתת מענה מהיר ומותאם ככל הניתן לצרכיה של האישה, כדי למנוע הדרדרות במצבה הכלכלי והעמקת הפגיעה הכלכלית בה, אם זו אכן קיימת.

2.  הרחבת זמן החלת האמנה- עיקר הפעילות במסגרת האמנה תעשה במהלך שהותן של הנשים במקלטים, אולם בשל החשיבות ביצירת רציפות בתהליך היציאה לעצמאות פיננסית, עם יציאתן של הנשים מהמקלט ימשיכו המוסדות הפיננסיים לתמוך בהן באמצעות האמנה במהלך שנה נוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלט, או למשך חצי שנה לאחר יציאת האישה מדירת המעבר. הרחבה זו היא פרי יוזמה של עמותת "רוח נשית", המסייעת לנשים בשלב יציאתן מהמקלט.

3.  "בנק מאמץ מקלט"- במטרה להגביר את המודעות הפיננסית, הן של הנשים נפגעות האלימות השוהות במקלטים ובדירות מעבר והן של אנשי הצוות במקלטים, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי החליטו לקחת על עצמם במסגרת אמנה זו לסייע בתחום הידע הפיננסי במקלטים. במסגרת זו תתקיים, אחת לתקופה שתקבע בין המקלט לבין המוסד הפיננסי, הרצאה בנושאים פיננסיים שונים.​ 

​​