יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2013

03/09/2013

להודעה זו כמסמך word


מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוגוסט 2013 בסך 78,519 מיליוני דולרים, קיטון בסך 552 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.


הקיטון ביתרות המטבע חוץ בחודש אוגוסט 2013 מוסבר כדלהלן:
  1. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-191 מיליוני דולרים.
  2. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-787 מיליוני דולרים.


מאידך הקיטון קוזז על ידי:

  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 290 מיליוני דולרים אשר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
  2. העברות הסקטור הפרטי בסך כ-136 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
-
73,052
1,823**
74,875**
2012
 
 
 
 
ינואר
-
75,273**
1,842
77,115**
פברואר
-
75,252
1,847
77,099
מרס
-
75,152
1,845
76,997
אפריל
-
74,762
1,867
76,629
מאי
-
72,974
1,818
74,792
יוני
-
73,292
1,827
75,119
יולי
-
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
-
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
-
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
-
74,032
1,864
75,896
נובמבר
-
73,807
1,865
75,672
דצמבר
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
 
 
 
 
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרס
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
אוגוסט
1,015
76,650
1,869
78,519

 

 

*טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.