דברי הנגיד במסיבת העיתונאים שנערכה היום במשרד האוצר

03/11/2021
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף במסיבת העיתונאים שנערכה היום במשרד האוצר, להלן עיקרי דבריו:

צהריים טובים לכולם

אהיה קצר בדבריי, לאור ריבוי הדוברים.

מספר המשתתפים במעמד הזה מעיד על חשיבותו ומורכבותו, שכן הוא התאפשר לאור שיתוף פעולה ושיח מקצועי ותכליתי בין כלל המשתתפים המכובדים. ברצוני לברך את השר ליברמן שהוביל את המהלך וסימן לעצמו מטרה חשובה זו עם כניסתו לתפקיד.

זו אכן בשורה חשובה למשק בעת הזו, מכמה סיבות. העיקרית שבהן לדעתי היא הוודאות שמייצרת "עסקת החבילה" הזו לפעילות הכלכלית במשק ובנוסף היותה מדורגת ומידתית. נכון הדבר בפרט לימים אלו בהם המשק עובר, ולשמחתנו יוצא, ממשבר כלכלי כה חמור. השקט התעשייתי שצפוי להיווצר לנוכח ההסכמות, גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור הציבורי, הוא חיוני בתמיכתו בתהליכים הכלכליים השונים במשק – אלו שכבר בתהליך ואלו שייווצרו על סמך התבהרות תמונת המצב כעת לשנים הבאות.

לא פחות חשובה היא הפגנת היכולת לשתף פעולה לטובת המשק, שתוכל לתרום לקידום מהלכים נוספים לקידום הכלכלה בשנים הקרובות. כעת עלינו להביט קדימה אל המשימות הנוספות שעומדות לפנינו – כדי להבטיח את המשך התנופה הכלכלית תוך שילוב כוחות בסוגיות חשובות כמו תחבורה, חינוך, הכשרות מקצועיות ועוד.

הצעד הזה בא במקביל לסיומו הצפוי של תהליך אישור תקציב המדינה ועימו רפורמות מבניות חשובות לצמיחה בת-קיימא בישראל. זאת לאחר זמן ממושך בו המדיניות הפיסקלית נוהלה במסגרת תקציב המשכי וקופסאות קורונה. הן עסקת החבילה והן התקציב מביאים איתם גם בשורה במונחי התייעלות וקידמה טכנולוגית. אלו מצטרפים גם לצעדים שאנו בבנק ישראל מקדמים בתחומי החדשנות הפיננסית, עולמות התשלומים והתחרות בעולם הבנקאות ומייצרים מערכה אחודה להאצת המשק הישראלי.

תודה רבה.​