יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2002

01/01/2003