התפתחות בסיס ההון במערכת הבנקאות הישראלית בעשור: 2002-1991