האינפלציה בשנת 2002: מחצית ראשונה- 6.3% , מחצית שניה- 0.2%