יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2003

02/03/2003