הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות עיקריות בחודש ינואר 2003

04/03/2003