הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות עיקריות בחודש פברואר 2003

26/03/2003