יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מארס 2003

01/04/2003