השוואת העלות החודשית בחשבון עוש פרטי בחמשת הבנקים הגדולים, אפריל 2003