אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק שקל/מטח ובחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים

27/04/2003