השנה לא ישונה משקל המטבעות המרכיבים את סל המטבעות שכלפיו מוגדרת רצועת הניוד

29/04/2003
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות