יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2003

01/06/2003