מידע על שערים יציגים

מידע על שערים יציגים
בנק ישראל מודיע לציבור על הרחבת השירות לקבלת מידע על שערים יציגים.
 
החל מתאריך 1.6.2003 ניתן לקבל מידע לגבי השערים היציגים ההסטוריים שפורסמו החל מ- 1 באוגוסט 1986.
 
הגישה למענה הקולי הממוחשב מכל מקום בארץ, הינה בטלפון מס' 1212-332999, בעלות של שיחה מקומית אחת.
 
ניתן גם לקבל מידע לגבי שערים יציגים באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת: