השוואת עלות שנתית של החזקת כרטיס אשראי שמופץ-מונפק על ידי בנק, יוני 2003