אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק שקל/מטח ובחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים