הקשר בין מרווחי הקנייה-מכירה ונפח המסחר של מטבעות שונים