יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2003

03/08/2003