סטיית התקן הגלומה באופציות רכש ואופציות מכר הנסחרות מעבר לדלפק

24/08/2003