הפעילות בשוק שקל/מטח - סיכום פעילות המשק במטבע חוץ בחודש יולי 2003

24/08/2003