יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2003

01/09/2003