יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2003

01.10.03

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2003

 

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2003 ב- 24,762 מיליוני דולרים, עליה של 1,261 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2003 ב- 24,762 מיליוני דולרים, עליה של 1,261 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות נבע ברובו מגיוסי הממשלה בחו"ל ועקב שיערוך יתרות המט"ח בבנק ישראל שהושפעו מהחלשות הדולר בעולם.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 

23,181

דצמבר 2001

 

2002

22,889

ינואר

24,029

פברואר

23,943

מרץ

24,062

אפריל

24,144

מאי

24,785

יוני

24,751

יולי

24,274

אוגוסט

24,221

ספטמבר

23,826

אוקטובר

23,255

נובמבר

23,670

דצמבר

 

2003

23,433

ינואר

23,064

פברואר

23,483

מרץ

23,307

אפריל

23,370

מאי

24,087

יוני

23,952

יולי

23,501

אוגוסט

24,762

ספטמבר