התפתחות אמצעי תשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ספטמבר

16.10.03

התפתחות אמצעי תשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ספטמבר

שיעור האינפלציה הצפוי ממוצע חודשי (אחוזים)

אמצעי התשלום (1M)

תאריך

 

 

ממוצע תחזיות4

 ציפיות משוק ההון

שיעור שינוי (אחוזים)

יתרה ממוצעת לחודש

אינפלציה ל-12חודשים קדימה

לשנה שלישית ואילך

לשנה שניה3

לשנה ראשונה2

12 חודשים  אחרונים1

 חודשי 

(מיליארדי ש"ח)

1.6

2.5

1.3

0.6

15.3

4.1

29.2

דצמבר2001

2.0

5.4

3.8

2.2

4.9

2.7

30.6

דצמבר 2002

 

 

 

 

 

 

 

2002

2.8

2.9

1.4

2.3

23.9

5.3

30.7

ינואר

3.0

2.7

2.2

3.0

25.9

3.0

31.7

פברואר

2.6

2.5

2.7

2.1

25.9

3.5

32.8

מארס

2.6

3.1

3.2

2.5

21.7

1.8-

32.2

אפריל

3.4

3.6

3.5

3.4

23.2

1.3

32.6

מאי

3.5

4.7

4.7

4.5

21.8

0.5

32.8

יוני

2.3

3.9

3.0

2.4

14.6

3.1-

31.8

יולי

2.0

3.8

3.1

1.7

10.8

1.3-

31.3

אוגוסט

2.0

4.8

3.6

2.4

7.7

0.5-

31.2

ספטמבר

2.5

5.9

4.9

3.0

5.3

3.3-

30.2

אוקטובר

2.4

5.7

4.5

2.8

6.3

1.1-

29.8

נובמבר

2.0

5.4

3.8

2.2

4.9

2.7

30.6

דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

2003

2.5

5.7

4.4

2.7

1.1

1.5

31.1

ינואר

2.8

5.9

4.8

3.8

1.6-

0.3

31.2

פברואר

2.5

5.2

4.3

3.1

4.8-

0.1

31.2

מארס

1.7

4.2

3.5

1.9

3.4-

0.4-

31.1

אפריל

1.3

3.7

2.9

1.4

3.6-

1.2

31.5

מאי

1.4

3.4

2.8

1.5

6.8-

2.9-

30.5

יוני

1.8

3.6

2.8

2.5

2.2-

1.7

31.1

יולי

2.2

3.9

3.0

1.7

2.4

3.3

32.1

אוגוסט

2.5

3.9

2.7

1.5

4.1

1.1

32.5

ספטמבר5

 

3.7

2.6

1.3

 

 

 

30 יום אחרונים6


השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.

1.

ציפיות ל- 12 חודשים קדימה. החישוב נעשה על בסיס התשואות ברוטו. ההסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח     האינפלציה למחצית השניה של 1999.

2.

על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.

3.

ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.

4.

נתוני אמצעי התשלום הנם ארעיים.

5.

ממוצע הציפיות לאינפלציה ב- 30 הימים האחרונים.

6.