מאמר: דומיננטיות פיסקלית ומוניטרית בישראל

30.11.03

דומיננטיות פיסקלית ומוניטרית בישראל

למאמר המלא (באנגלית) - לחץ כאן.

בתקופה שאחרי תכנית הייצוב של 1985 גדלה המחויבות של המדיניות המקרו-כלכלית למשטר של דומיננטיות מוניטרית - כלומר, משטר בו קיימת נכונות לצמצם את גודל הגירעון הממשלתי כדי להשיג יציבות מחירים.  כך עולה ממחקר שערך פרופ' ניסן ליויתן, יועץ למחלקת המחקר בבנק ישראל. קביעה זאת מסתמכת על כך שהממשלה קבעה תוואי של גירעון נמוך שהיה עקבי עם יציבות מחירים, והתגובה למשברי מאזן  תשלומים לא הייתה על ידי פיחותים מסיביים. הנהגת משטר יעד האינפלציה סיפק את המסגרת המוסדית לקיום דומיננטיות מוניטרית, תוך קונצנזוס לגבי המטרה של הדיסאינפלציה. כמו-כן, הדחף הפיסקלי, המתאר את המידה בה הממשלה מגדילה ביקושים מקומיים,  ואשר היה חיובי בתקופות שונות, נהיה יותר שמרני במהלך המחצית השנייה של שנות התשעים כדי למנוע עלייה בחוב הציבורי.

המאמר מתמקד בשינויי המשטר הכלכלי בין תקופת האינפלציה הגדולה (1973-1985) לבין התקופה שאחריה. שינוי משטר מסוג זה הופיע בספרות הכלכלית תחת הכותרות דומיננטיות פיסקלית (Fiscal Dominance) ודומיננטיות מוניטרית (Monetary Dominance). דומיננטיות פיסקלית פירושה שהמדיניות הפיסקלית קובעת מטרות פיסקליות כגון הוצאות הממשלה והגירעון, ללא התחייבות לעוגן נומינלי, ומטילה על המדיניות המוניטרית לדאוג לאיזון התקציבי של הסקטור הציבורי על פני זמן; זאת למשל על ידי העלאת מס האינפלציה, או על ידי הקפצת מחירים שנובעת מפיחותים וביטול סובסידיות.

¦

דומיננטיות מוניטרית קובעת מטרות מוניטריות כגון יציבות מחירים, ומשאירה למדיניות הפיסקלית לדאוג לאיזון החשבונות של הסקטור הציבורי; כך למשל, על ידי קביעת יעד של יציבות מחירים ישנו הפסד מקורות לסקטור הציבורי בגלל העדר מס אינפלציה שהצד הפיסקלי חייב לקזז על ידי הקטנת הגירעון התקציבי במטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. במצב זה המדיניות הפיסקלית חייבת גם לשמור על גירעון נמוך כדי למנוע עלייה בחוב הציבורי, העלולה לפגוע ביכולת לממש את הדומיננטיות המוניטרית.

¦

המאמר מביא עדויות אמפיריות מהתקופה האינפלציונית בישראל, המפורשת במחקר כתקופה של דומיננטיות פיסקלית, ומראה שהגירעון הכולל של הממשלה הרחבה היה גבוה וגרר גידול של החוב הציבורי בפועל מעבר לנורמות המקובלות (אם כי במונחים של ערך נוכחי רמת החוב הייתה סבירה). כמו-כן לא היה ניסיון להחזיר את האינפלציה לרמה סבירה אחרי כל קפיצה שלה, אשר בדרך כלל היתה קשורה למשברי מאזן התשלומים, כי לא הייתה מחויבות לעוגן נומינלי.

¦

המעבר ההדרגתי מדומיננטיות פיסקלית לדומיננטיות מוניטרית הוא חלק מתופעה עולמית, שמתחייב מתהליך הגלובליזציה של שווקי ההון בעולם.

¦