יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2003

01/12/2003

01.12.03

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2003

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר  2003 ב-  24,454 מיליוני דולרים, עלייה של 38 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

עליית היתרות משקפת הכנסות של בנק ישראל מהשקעת היתרות ומהפרשי שער וכן גידול מסויים של פקדונות הבנקים בבנק ישראל, שקוזזו על ידי משיכות הממשלה למימון הוצאותיה בחו"ל.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 23,181

דצמבר

 

2002

 22,889

ינואר

 24,029

פברואר

 23,943

מרץ

 24,062

אפריל

 24,144

מאי

 24,785

יוני

 24,751

יולי

 24,274

אוגוסט

 24,221

ספטמבר

 23,826

אוקטובר

 23,255

נובמבר

 23,670

דצמבר

 

2003

 23,433

ינואר

 23,064

פברואר

 23,483

מרץ

 23,307

אפריל

 23,370

מאי

 24,087

יוני

 23,952

יולי

 23,501

אוגוסט

 24,763

ספטמבר

 24,416

אוקטובר

 24,454

נובמבר