ד"ר מאיר סוקולר: חשוב שהפחתת הריבית הקצרה תלווה בירידת הריבית לכל הטווחים

15.12.03

חשוב שהפחתת הריבית הקצרה על ידי בנק ישראל
תמשיך להיות מלווה בירידת הריביות לכל הטווחים

ירידת הריביות בכל טווחי הזמן, המתלווה לירידת הריבית הקצרה ע"י בנק ישראל, היא תהליך חיוני – שכן יש בו תרומה חשובה לעידוד ההשקעות והפעילות הכלכלית בכלל וליציאת המשק מהמיתון. כך אמר היום ד"ר מאיר סוקולר, המשנה לנגיד בנק ישראל, בהרצאתו בכנס השנתי של סוכני הביטוח.

ד"ר סוקולר ציין כי הציפיות לאינפלציה לשנה הן כיום כ- 1% והוסיף כי, בנק ישראל ימשיך בהפחתת הריבית הקצרה - שהיא הריבית שבשליטתו - כל עוד ההערכות לגבי האינפלציה לשנה ולשנתיים הקרובות נמצאות בתחום יעד האינפלציה של 1-3 אחוזים שנקבע כיציבות מחירים, ובפרט כשהן נמצאות בחלקו התחתון של תחום זה. ד"ר סוקולר הדגיש, כי חשוב מאוד שגם בעתיד יימשך התהליך של ירידה הריביות לכל הטווחים במקביל להפחתת ריבית בנק ישראל – שהיא לטווח קצר.

כך, המחיש ד"ר סוקולר, מאז חודש אוקטובר 2002 ירדה ריבית בנק ישראל מ-9.1 אחוזים ל-5.2 אחוזים. במקביל לירידה זו ירדו גם התשואות הנומינליות והריאליות של אג"ח בכל טווחי הזמן. כך למשל ירדו במהלך השנה האחרונה התשואות לפדיון ל-10 שנים, הנומינליות והריאליות, משיעורים של כ-11 אחוז וכ-6 אחוזים, בהתאמה, לכ-7 וכ-4 אחוזים.

סיכויו של תהליך חיובי זה להימשך גדולים יותר ככל שימשיך ויתחזק אמון הציבור בדבקות המדיניות כלכלית ביעדים שהציבה לעצמה - מדיניות תקציבית שתקטין את הגירעון התקציבי ותחזיר את נטל החוב בתוצר למגמת ירידה מתמשכת, ומדיניות ריבית שתשמר את יציבות המחירים.

ד"ר סוקולר הזכיר, כי לא תמיד הפחתה בריבית הקצרה  מלווה בהפחתת הריביות הארוכות יותר. הניסיון השלילי של סוף שנת 2001 ותחילת שנת 2002 - עם ההורדה החדה בריבית בנק ישראל אשר לוותה בעלייה של הריביות הארכות לאחר זמן לא רב – ממחיש זאת היטב. התופעה הזאת התרחשה אז בגלל חוסר האמינות ששרר לגבי יכולתה של הממשלה לשלוט בגירעון שהלך ותפח והביא לעלייה בנטל החוב בתוצר – אשר היה במגמת ירידה בעשור הקודם. לכן, חשוב לשמר ואף לחזק את האימון של הציבור במדיניות המקרו כלכלית.