התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש נובמבר

16.12.03

התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש נובמבר

שיעור האינפלציה הצפוי ממוצע חודשי (אחוזים)

אמצעי התשלום (1M)

תאריך

 

 

ממוצע תחזיות4

ציפיות  משוק  ההון

שיעור שינוי (אחוזים)

יתרה ממוצעת  לחודש

(מיליארדי ש"ח)

אינפלציה ל-12חודשים קדימה

לשנה שלישית ואילך

לשנה שניה3

לשנה ראשונה2

12 חודשים אחרונים1

חודשי

1.6

2.5

1.3

0.6

15.3

4.1

29.2

דצמבר2001

2.0

5.4

3.8

2.2

4.9

2.7

30.6

דצמבר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

2.8

2.9

1.4

2.3

23.9

5.3

30.7

ינואר

3.0

2.7

2.2

3.0

25.9

3.0

31.7

פברואר

2.6

2.5

2.7

2.1

25.9

3.5

32.8

מארס

2.6

3.1

3.2

2.5

21.7

1.8-

32.2

אפריל

3.4

3.6

3.5

3.4

23.2

1.3

32.6

מאי

3.5

4.7

4.7

4.5

21.8

0.5

32.8

יוני

2.3

3.9

3.0

2.4

14.6

3.1-

31.8

יולי

2.0

3.8

3.1

1.7

10.8

1.3-

31.3

אוגוסט

2.0

4.8

3.6

2.4

7.7

0.5-

31.2

ספטמבר

2.5

5.9

4.9

3.0

5.3

3.3-

30.2

אוקטובר

2.4

5.7

4.5

2.8

6.3

1.1-

29.8

נובמבר

2.0

5.4

3.8

2.2

4.9

2.7

30.6

דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

2003

2.5

5.7

4.4

2.7

1.1

1.5

31.1

ינואר

2.8

5.9

4.8

3.8

1.6-

0.3

31.2

פברואר

2.5

5.2

4.3

3.1

4.8-

0.1

31.2

מארס

1.7

4.2

3.5

1.9

3.4-

0.4-

31.1

אפריל

1.3

3.7

2.9

1.4

3.6-

1.2

31.5

מאי

1.4

3.4

2.8

1.5

6.8-

2.9-

30.5

יוני

1.8

3.6

2.8

2.5

2.2-

1.7

31.1

יולי

2.2

3.9

3.0

1.7

2.1

3.0

32.0

אוגוסט

2.5

3.9

2.7

1.5

3.4

0.7

32.2

ספטמבר

2.1

3.4

2.5

1.7

7.1

0.2

32.3

אוקטובר

1.9

3.2

2.5

1.1

8.8

0.4

32.5

נובמבר5

 

3.0

2.6

1.0

 

 

 

30 יום אחרונים6


השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.

1.

ציפיות ל- 12 חודשים קדימה. החישוב נעשה על בסיס התשואות ברוטו. ההסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999.

2.

על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.

3.

ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.

4.

נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.

5.

ממוצע הציפיות לאינפלציה ב- 30 הימים האחרונים.

6.