האתגרים הגלובלים ומשטר יעד האינפלציה - דברי המשנה לנגידה בכנס הבינלאומי לרגל סיום תפקידה של נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג