יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2003

01/01/2004

01.01.04

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2003

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2003 ב- 25,783 מיליוני דולרים, עליה של כ 1,340 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות נובע בעיקר מעלייה בפקדונות הממשלה בבנק ישראל וכן משערוך תיק בנק ישראל.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

23,181

דצמבר

 

2002

 22,889

ינואר

 24,029

פברואר

 23,943

מרץ

 24,062

אפריל

 24,144

מאי

 24,785

יוני

 24,751

יולי

 24,274

אוגוסט

 24,221

ספטמבר

 23,826

אוקטובר

 23,255

נובמבר

 23,670

דצמבר

 

2003

 23,433

ינואר

 23,064

פברואר

 23,483

מרץ

 23,307

אפריל

 23,370

מאי

 24,087

יוני

 23,952

יולי

 23,501

אוגוסט

 24,763

ספטמבר

 24,416

אוקטובר

 24,443

נובמבר

 25,783

דצמבר