העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש דצמבר 2003

27.01.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (12/03) והריבית הממוצעת
המשמשת כבסיס לריבית (11/03) ה"שוק האפור"