במלאת שנה לאסון קולומביה יעניק בנק ישראל היום למשפחת רמון סט מטבעות זיכרון

29/01/2004
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות

29.01.04

במלאת שנה לאסון קולומביה יעניק בנק ישראל היום למשפחת רמון סט מטבעות זיכרון

במלאת שנה לאסון קולומביה יעניק בנק ישראל היום למשפחת רמון סט מטבעות זיכרון של יום העצמאות התשס"ג, שנושאו "ישראל ותכנית החלל", זאת כאות הוקרה לאילן רמון ז"ל.

בנק ישראל מנפיק בכל שנה מטבע זיכרון לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל. הנושאים המופיעים על מטבעות אלה נבחרים בהמלצת הוועדה הציבורית לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון, שבראשותה עומד היום שופט בית המשפט העליון (בדימוס) מר גבריאל בך. מטבעות אלו מופצים על ידי החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות.

זמן רב לפני האסון המליצה הוועדה כי מטבע יום העצמאות התשס"ג יבטא את הישגיה של ישראל בתחום החלל, והחל תהליך הנפקת המטבע. לאחר האסון הציעה הוועדה לכבד את זכרו של אילן רמון ז"ל על מטבע זיכרון זה, והמליצה להוסיף על דופן המטבע את המילים:  "לזכר אילן רמון ועמיתיו בקולומביה".