יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2004

01/02/2004

01.02.04

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2004

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 2004  ב-  25,494 מיליוני דולרים, ירידה של כ 285 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

ירידה זו נובעת בעיקר מהקטנת פקדונות מטבע החוץ של הבנקים בבנק ישראל.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

23,670

דצמבר

 

2003

 23,433

ינואר

 23,064

פברואר

 23,483

מרץ

 23,307

אפריל

 23,370

מאי

 24,087

יוני

 23,952

יולי

 23,501

אוגוסט

 24,763

ספטמבר

 24,416

אוקטובר

 24,443

נובמבר

 25,780

דצמבר

 

2004

25,494

ינואר