עיקרי הרצאתו של דר. מאיר סוקולר בכנס השנתי של ה- BIS

עצמאות בנק מרכזי היא תנאי הכרחי אך לא מספיק
כדי לשמור על יציבות מחירים ויציבות פיננסית
עיקרי הרצאתו של ד"ר מאיר סוקולר בכנס השנתי של ה-BIS
 
במשך למעלה מעשור אנו עדים למגמה עולמית של הגדלת העצמאות של בנקים מרכזיים וחידוד יעדיה של המדיניות המוניטרית ובהתמקדותה בהבטחת יציבות מחירים ויציבות פיננסית. עצמאות זו היא תנאי הכרחי להשגת יציבות מחירים אך לא תנאי מספיק. נדרשת גם תשתית של ניהול מדיניות פיסקלית זהירה אשר תבטיח הימנעות ממצב המכונה דומיננטיות פיסקלית. כך עולה מנייר עבודה שהציג דר' מאיר סוקולר, בכנס שנתי שנערך לאחרונה ב-BIS.
דומיננטיות פיסקלית, הופכת את המדיניות המוניטרית לבלתי אפקטיבית, והיא יכולה לנבוע למשל ממצב שבו החוב הממשלתי הוא קצר מאוד וקיים צורך להתמודד עם מיחזורו בפרקי זמן קצרים (פחות משנה). ברור שבמציאות זו (השוררת בכמה מדינות אך לא בישראל, בה גיל החוב ארוך יחסית ומגיע לכ- 6 שנים) המדיניות המוניטרית אינה יכולה להיות אפקטיבית בשמירה על יציבות המחירים ועל היציבות הפיננסית והיא משועבדת למעשה לצורך מיחזור החוב.
בנייר מדגיש סוקולר את הצורך להקטין את ההסתברות להיקלע למצב זה בישראל ולשם כך נדרש לערוך שינויים בחוק הפחתת הגירעון על מנת להבטיח מדיניות פיסקלית המונעת משיקולים ארוכי טווח של יציבות משקית. כן מציין סוקולר בהקשר זה את חשיבותם של שווקים פיננסיים מפותחים כמעבירי מסר לקובעי המדיניות בדבר חשיבות ניהול מדיניות פיסקלית ומוניטרית העקבית עם יציבות.