התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ינואר 2004

16.02.04

התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ינואר 2004


שיעור האינפלציה הצפוי ממוצע חודשי (אחוזים)

אמצעי התשלום (1 M)

תאריך

ממוצע תחזיות4 אינפלציה ל-12חודשים קדימה

ציפיות  משוק  ההון

שיעור שינוי (אחוזים)

יתרה ממוצעת  לחודש

לשנה שלישית ואילך

לשנה שניה3

לשנה ראשונה2

12 חודשים אחרונים1

חודשי

(מיליארדי ש"ח)

1.6

2.5

1.3

0.6

15.3

4.1

29.2

דצמבר2001

2.0

5.4

3.8

2.2

4.9

2.7

30.6

דצמבר 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

2.8

2.9

1.4

2.3

23.9

5.3

30.7

ינואר

3.0

2.7

2.2

3.0

25.9

3.0

31.7

פברואר

2.6

2.5

2.7

2.1

25.9

3.5

32.8

מארס

2.6

3.1

3.2

2.5

21.7

1.8-

32.2

אפריל

3.4

3.6

3.5

3.4

23.2

1.3

32.6

מאי

3.5

4.7

4.7

4.5

21.8

0.5

32.8

יוני

2.3

3.9

3.0

2.4

14.6

3.1-

31.8

יולי

2.0

3.8

3.1

1.7

10.8

1.3-

31.3

אוגוסט

2.0

4.8

3.6

2.4

7.7

0.5-

31.2

ספטמבר

2.5

5.9

4.9

3.0

5.3

3.3-

30.2

אוקטובר

2.4

5.7

4.5

2.8

6.3

1.1-

29.8

נובמבר

2.0

5.4

3.8

2.2

4.9

2.7

30.6

דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

2003

2.5

5.7

4.4

2.7

1.1

1.5

31.1

ינואר

2.8

5.9

4.8

3.8

1.6-

0.3

31.2

פברואר

2.5

5.2

4.3

3.1

4.8-

0.1

31.2

מארס

1.7

4.2

3.5

1.9

3.4-

0.4-

31.1

אפריל

1.3

3.7

2.9

1.4

3.6-

1.2

31.5

מאי

1.4

3.4

2.8

1.5

6.8-

2.9-

30.5

יוני

1.8

3.6

2.8

2.5

2.2-

1.7

31.1

יולי

2.2

3.9

3.0

1.7

2.1

3.0

32.0

אוגוסט

2.5

3.9

2.7

1.5

3.4

0.7

32.2

ספטמבר

2.1

3.4

2.5

1.7

7.1

0.2

32.3

אוקטובר

1.9

3.2

2.5

1.1

8.7

0.4

32.4

נובמבר

1.6

2.8

2.6

0.7

7.7

1.7

33.0

דצמבר

1.5

3.1

2.9

1.2

10.2

3.8

34.2

ינואר5

 

3.2

3.2

1.5

 

 

 

30 יום אחרונים6


השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.

1.

ציפיות ל- 12 חודשים קדימה. החישוב נעשה על בסיס התשואות ברוטו. ההסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999.

2.

על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.

3.

ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.

4.

נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.

5.

ממוצע הציפיות לאינפלציה ב- 30 הימים האחרונים.

6.