ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2004

23.02.04

ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2004

בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש מרץ 2004 לפיה תופחת ריבית בנק ישראל ב-0.2 אחוזים לרמה של 4.3 אחוזים. ההפחתה המצטברת בריבית בנק ישראל מאז דצמבר 2002 מסתכמת, עם ההפחתה הנוכחית, ב- 4.8 נקודות אחוז.

מבנק ישראל נמסר כי הפחתת הריבית התאפשרה, למרות עלייה מסויימת בציפיות לאינפלציה ובשעורי הריבית לטווח ארוך, וזאת על רקע המשך הרגיעה בשוקי מטבע-חוץ ובשוקי הכספים וההון, הירידה בפועל במדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה, והמשך רמת הפעילות הממותנת במשק אשר יוצא באיטיות ממיתון. בבנק ישראל מציינים כי במקביל לתהליך הפחתת הריבית, וצמצום פערי הריבית עם חו"ל, גדלו אמצעי התשלום בכ-10  אחוזים בשנה האחרונה, וכן נרשם פיחות בשער השקל ביחס לסל בשעור של כ-8 אחוזים מאז סוף יוני 2003. הפחתת הריבית של בנק ישראל מסוף 2002, הביאה לירידה בריבית הריאלית לטווח קצר מ- 7.2 אחוזים לכ- 3.1 אחוזים והיא תומכת, לכן, בעידוד הצמיחה והתעסוקה, וזאת תוך שמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית.

הציפיות לאינפלציה לשנה, הנגזרות משוק ההון, עלו בינואר ובמהלך חודש פברואר, והן נמצאות כיום מעל לגבול התחתון של היעד. הציפיות לאינפלציה לשנה השניה עלו גם כן והן עומדות בתחום העליון של היעד. הערכות החזאים הפרטיים לאינפלציה לשנה קדימה גם עלו במקצת והן מתחת לאמצע תחום היעד וחלק מהמודלים של בנק ישראל עדיין מצביעים על האפשרות להשיג את יעד האינפלציה לעוד 12 חודשים ולשנה שלאחר מכן, תוך המשך איטי של הפחתת הריבית.

במהלך שנת 2003 נרשמו שנויים בהרכב תיק הנכסים של הציבור הנובעים, בין השאר, מתהליך הפחתת הריבית ע"י בנק ישראל. בולטת העלייה במשקל המניות בתיק עקב העלייה בשעריהן אשר תרמה כמעט שני שליש מהגידול בתיק. הירידה בשערי הריבית לטווח קצר וארוך הביאו לגידול בערך תיק הנכסים הסחירים, תוך מעבר מפקדונות בבנקים להשקעות סחירות, בין היתר, גם בשל השנויים במיסוי נכסים פיננסיים. בנוסף לכך, למרות הצמצום בפערי הריביות בין ישראל לחו"ל, נרשמה השנה התאמה הדרגתית מתונה במשקל הנכסים השקליים ובנכסים הצמודים למטבע-חוץ בתיק, תוך המשך התפקוד הסדיר של השווקים, ורק בחודשיים האחרונים מסתמן גידול מסויים בהשקעות תושבי ישראל בחו"ל.

בחודש האחרון נעצרה מגמת הירידה בתשואות על איגרות החוב הממשלתיות, ונרשמה עלייה מסויימת ובפרט בתשואת איגרת החוב הלא-צמודה הארוכה ביותר, אשר עלתה לכ- 7.3 אחוזים לעומת כ- 7.0 אחוזים בסף שנת 2003. זאת לאחר ירידה ניכרת בתשואות במהלך שנת 2003, על רקע החזרה לשליטה תקציבית, קבלת הערבויות מממשלת ארה"ב וירידה בסיכון של המשק. בבנק ישראל מציינים כי חיוני להתמיד בחזרה לתוואי יורד של הגרעון והחוב הממשלתי, כדי לשמר את היציבות ולתמוך בהמשך הירידה בשערי הריבית בכל הטווחים. בהקשר זה צריך לציין כי מגמת הירידה נעצרה גם בתשואות המק"מ, ולראשונה מאז אמצע 2002 תשואות המק"מ ל-12 חודש גבוהה מריבית בנק ישראל. סטייה מתוואי גרעון יורד, על רקע רמת החוב הממשלתי הגבוהה של כ-105 אחוזי תוצר, עלולה להביא לעלייה בתשואות הנומינליות והריאליות ולהקשות על תהליך ההתאוששות של המשק, שהחל להסתמן לאחרונה.

בשוק מטבע-חוץ נמשכה בחודשיים האחרונים הרגיעה תוך היחלשות השקל ביחס לדולר מאז ראשית השנה ופיחות מהיר יותר ביחס לאירו, המשקף שנויים בשוקי המטבע הבינלאומיים. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שהיא נמדדת בשוק  ה- CDS(Credit Default Swap) ל- 5 שנים, נשארה  גם החודש ברמה של כ- 60 נקודות בסיס, לאחר מגמת ירידה רצופה מאז הרבעון הראשון של 2003. בבנק ישראל מזכירים כי תנועות ההון קצרות הטווח של משקיעים זרים לישראל מושפעות, בין היתר, גם מהשנויים בשערי הריבית במדינות מפותחות נוספות ובשווקים המתעוררים (ולא רק בארה"ב ובאירופה) אליהם מופנים זרמי ההון של ההשקעות הבינלאומיות. בהקשר זה ניתן להשוות את רמת הריבית בישראל ביחס לזו שבמדינות אחרות (לוח 3): ריבית בנק ישראל נמוכה משעורי הריבית בבנקים מרכזיים בחלק מהמדינות המפותחות (אוסטרליה – 5.25 וניו-זילנד - 5%), גבוהה בכ- 0.3 נקודת אחוז בלבד מזו שבאנגליה, והיא במרכז תחום הריבית של בנקים מרכזיים במדינות המתעוררות ובמדינות מתפתחות אחרות.

בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשווקים וימשיך לפעול, כפי שפעל עד עתה,  כדי להביא את קצב האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים תוך חיזוק היציבות הפיננסית. מדיניות זו,אשר גרמה לירידת הריבית הריאלית לטווח קצר, תומכת בעידוד התעסוקה ובהאצת הפעילות הכלכלית, שהיא מטרתה המרכזית של המדיניות הכלכלית.

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

 

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

 

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים בין ארה"ב לישראל***

פער ריביות של בנקים מרכזיים**

ארה"ב

ישראל

 

 

שינוי

שעור

הריבית

 

שינוי

שעור

הריבית*

 

 

 

 

 

 

 

סופי שנה

-

8.75

-

4.75

-

13.5

1998

-

5.70

-

5.50

-

11.2

1999

-

1.70

-

6.50

-

8.2

2000

1.6

4.05

-

1.75

-

5.8

2001

6.8

7.85

-

1.25

-

9.1

2002

3.0

4.2

-

1.00

-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

-

1.25

0.0

9.1

דצמבר

7.5

7.65

-

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

-

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

-

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

-

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

-

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

-

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

-

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

-

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

-

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

-

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

-

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

-

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

-

1.00****

0.3-

4.5

פברואר

 

 

 

 

0.2-

4.3

מרץ


ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, נשארה החודש ברמה של כ-60 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)

ב-16 במרץ צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 1.00%.

(****)


לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על איגרות חוב "שחר" ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.3

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.0

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.7

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

8.7

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.0

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

8.8

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.3

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

8.9

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

7.9

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.7

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.2

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

3.8

5.0

4.8

1/04

7.3

4.1

4.8

3.1

4.7

4.5

2/04

 

 

 

 

 

4.3

3/4


* כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

1 הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

2 הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

3 הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

4 עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.


לוח 3 - ריביות רשמיות של בנקים מרכזיים – ינואר 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.00

יפן

מדינות מפותחות

0.25

שוויץ

1.00

ארה"ב

2.00

ECB

2.00

נורבגיה

2.15

דנמרק

2.50

קנדה

2.50

שבדיה

4.00

אנגליה

5.00

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.25

תאילנד

מדינות מתעוררות

 (emerging markets)

1.38

טייאוון

1.75

צ'ילה

3.75

קוריאה

4.3

ישראל

5.00

מקסיקו

8.00

דרום אפריקה

16.50

ברזיל

24.00

תורכיה

2.00

צ'כיה

מדינות מתפתחות אחרות

5.25

פולין

12.50

הונגריה