התעסוקה והשכר בטרם הפרישה

לתיבה המלאה בקובץ Word

תרשימים ולוחות מהודעה זו בקובץ Excel


בנק ישראל מפרסם קטע מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2012, שיפורסם בקרוב:

התעסוקה והשכר בטרם הפרישה


 
  • שיעורי התעסוקה של בני 55 ומעלה עלו משמעותית בעשור האחרון.
 
  • בקבוצות הגיל המתקרבות לגיל הפרישה, שיעורי העובדים שממשיכים לעבוד משנה לשנה דומים לשיעורים המאפיינים עובדים בראשית שנות ה-40 שלהם. מגמת ההתפתחות של שכר העובדים המתמידים המבוגרים דומה אף היא לזו של הצעירים.
 
  • בין השנים 2003 ו-2009 ההסתברות של עובדים מבוגרים לשרוד בתעסוקה עלתה במידה רבה יותר מאשר אצל עובדים בראשית שנות ה-40 שלהם.