משקלו של הדולר בסל המטבעות יוגדל ב-4.37 נקודות האחוז

29/04/2004

29.04.04

משקלו של הדולר בסל המטבעות יוגדל ב-4.37 נקודות האחוז

בנק ישראל הודיע היום על שינוי במשקל המטבעות המרכיבים את סל המטבעות כלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין. על פי השינוי, שיכנס לתוקפו ביום ו' 30.4.04, ישתנה מספר היחידות של כל אחד מהמטבעות המרכיבים את הסל באופן שמשקל הדולר יגדל ב-4.37 נקודות האחוז ואילו משקלם הכולל של יתר מטבעות הסל יקטן בשיעור זהה, כך שישקפו את משקל המטבעות השונים בסחר החוץ של ישראל. ההחלטה על השינוי התקבלה לאחר התייעצות עם משרד האוצר.

להלן מובאים המשקלות הממוצעים של המטבעות השונים בסחר  ובסל המטבעות בשנת 2003 והפערים ביניהם:

יין

ליש"ט  

אירו

דולר        

 

5.57

5.69

23.72         

65.02

הרכב  הסחר (בנקודות האחוז)

5.83

6.95          

26.57

60.65

הרכב  הסל (בנקודות אחוז)                       

0.26-         

1.26-         

2.85-         

4.37

הפרש  (בנקודות אחוז)

 כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, על התאמה שגרתית בהרכב סל המטבעות – שתיעשה אחת לשנה בתאריך ה-30 באפריל – וזאת על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת נוצר פער של שתי נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו בסחר, ישונה הרכב סל המטבעות בהתאם להרכב הסחר. בעקבות החלטה זאת, הוקטן בשנת 2000  משקלה של הלירה שטרלינג בסל המטבעות ובמקביל הוגדלו המשקלות של שאר המטבעות בסל. בשנים 1997 עד 1999, ובשנים 2001 עד 2003 לא שונה הרכב סל המטבעות, שכן הפער בין המשקל הממוצע של כל אחד מהמטבעות בסל לבין משקלו הממוצע בסחר החוץ של ישראל בשנים הקודמות היה קטן משתי נקודות האחוז.

 כידוע, מגדיר סל המטבעות את גבולות רצועת הניוד של שער החליפין של השקל ומשמש לחישוב שערו היציג של השקל במונחי הסל. משקלות מטבעות השונים בסל משתנים מידי יום על בסיס השערים הצולבים (cross rates); אם נחלש הדולר בעולם יורד משקלו בסל ולהיפך כאשר הוא מתחזק. מכאן גם ברור, כי משקלם המדויק של המטבעות השונים בסל ביום 30.4.04, שבו יבוצע העידכון האמור, יוודע רק באותו יום.

 יש להדגיש כי לשינוי אין השפעה מידית על שערי החליפין השונים של השקל מול הסל ומול המטבעות השונים. השפעתו העתידית על שער הסל, כלפי מעלה או מטה, תלויה במגמות המסחר במט"ח בישראל ובשווקים הבינלאומיים.