שינוי בהרכב סל המטבעות

02/05/2004

02.05.04

שינוי בהרכב סל המטבעות

ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר כי ב-30/4/04 שונה הרכבו של סל המטבעות.

הרכב סל המטבעות ב-30/4/04 (יחידות מטבע):

יין

ליש"ט

אירו

דולר

 

6.9216

0.0374

0.2228

0.7185

הרכב הסל לאחר השינוי

7.2411

0.0453

0.2493

0.6698

הרכב הסל לפני השינוי

 

 

 

 

 

הרכב סל המטבעות ב-30/4/04 (אחוזים)

יין

ליש"ט

  אירו

דולר

 

5.63

5.93

23.92

64.52     

הרכב הסל לאחר השינוי

5.89

7.19

26.77

60.15     

הרכב הסל לפני השינוי

0.26-

1.26-

2.85-

4.37     

השינוי

 

כזכור, בבדיקה השנתית השגרתית שנערכה ע"י מחלקת מט"ח בבנק ישראל נמצא, כי הפער בין משקל הדולר והאירו בסל המטבעות – שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין – לבין משקלו בהרכב סחר החוץ של ישראל בשנת 2003 (יבוא ויצוא של סחורות ושירותים, למעט יהלומים) גבוה מ-2 נקודות האחוז. לפיכך, עודכנו ב-30/4/04 הרכב סל המטבעות ומספר יחידות המטבע של כל אחד מהמטבעות המרכיבים אותו.

במחלקת מט"ח מזכירים, כי יחידות המטבע המרכיבות את הסל קבועות ולכן המשקל היחסי של המטבעות בסל משתנה בהתאם לשינויים בשערי החליפין השונים.

כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, על התאמה שגרתית בהרכב סל המטבעות שתעשה בסוף חודש אפריל בכל שנה וזאת, על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה נוצר פער של 2 נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו הממוצע בסחר, ישונה הרכב סל המטבעות בהתאם לפער שנוצר.