נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אפריל 2004

02/05/2004

02.05.04

נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אפריל 2004.

 

נתוני אינדקציה על שער חליפין

גבוה

נמוך

יציג

 

 

 

 

סל המטבעות

5.1256

5.0443

5.1095

יומי - סוף חודש אפריל 2004

 

 

0.09%

שעור השינוי מתחילת החודש

 

 

2.92%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

17.60%

המרחק מהגבול התחתון

 

 

5.0856

ממוצע חודשי - אפריל 2004

 

 

0.39%

שעור השינוי מחודש קודם

 

 

3.15%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

2.80%

שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים

 

 

 

דולר

4.6170

4.5148

4.5880

יומי - סוף חודש אפריל 2004

 

 

1.33%

שעור השינוי מתחילת החודש

 

 

4.77%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

4.5523

ממוצע חודשי – אפריל 2004

 

 

1.09%

שעור השינוי מחודש קודם

 

 

3.63%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

1.43%-

שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים

 

נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*

בנקים מקומיים

לקוחות אחרים

מוסדות פיננסים זרים

 

                            (במיליוני דולרים)

 

 

 

 

מרץ 2003  (מעודכן)

3,958

14,969

18,713

סך הכל

2,156

4,095

16,312

       מזה: עסקות החלף

172

651

814

ממוצע יומי

94

178

709

       מזה: עסקות החלף

 

 

 

אפריל 2004 (ארעי)

3,752

15,443

18,010

סך הכל

1,853

5,067

15,534

       מזה: עסקות החלף

197

813

948

ממוצע יומי

98

267

818

       מזה: עסקות החלף

 

עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף, בעוד שבדו"ח הקודםהן כללו את שני הצדדים (שתי הרגלים) של עסקות ההחלף (דהיינו, את עסקת ההמרה המיידית ואת עסקת ההמרה העתידית.

*

 

מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.