התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש אפריל 2004

16.05.04

התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש אפריל 2004

שיעור האינפלציה הצפוי ממוצע חודשי (אחוזים)

 

אמצעי התשלום (M1)

תאריך

ממוצע תחזיות4

             ציפיות  משוק  ההון

 

שיעור שינוי (אחוזים)

יתרה ממוצעת  לחודש

 

אינפלציה ל-12חודשים קדימה

לשנה שלישית ואילך

לשנה שניה3

לשנה ראשונה2

 

12 חודשים אחרונים1

 חודשי         

(מיליארדי ש"ח)

 

1.6

2.5

1.3

0.6

 

15.3

4.1

29.2

דצמבר2001

2.0

5.4

3.8

2.2

 

4.9

2.7

30.6

דצמבר 2002

1.6

2.8

2.6

0.7

 

7.7

1.7

33.0

דצמבר 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

2.5

5.7

4.4

2.7

 

1.1

1.5

31.1

ינואר

2.8

5.9

4.8

3.8

 

1.6-

0.3

31.2

פברואר

2.5

5.2

4.3

3.1

 

4.8-

0.1

31.2

מארס

1.7

4.2

3.5

1.9

 

3.4-

0.4-

31.1

אפריל

1.3

3.7

2.9

1.4

 

3.6-

1.2

31.5

מאי

1.4

3.4

2.8

1.5

 

6.8-

2.9-

30.5

יוני

1.8

3.6

2.8

2.5

 

2.2-

1.7

31.1

יולי

2.2

3.9

3.0

1.7

 

2.1

3.0

32.0

אוגוסט

2.5

4.0

2.5

1.5

 

3.4

0.7

32.2

ספטמבר

2.1

3.6

2.3

1.7

 

7.1

0.2

32.3

אוקטובר

1.9

3.4

2.0

1.1

 

8.7

0.4

32.4

נובמבר

1.6

3.2

1.7

0.7

 

7.7

1.7

33.0

דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

1.5

3.3

2.1

1.2

 

10.4

4.0

34.3

ינואר5

1.7

3.5

2.5

1.4

 

11.7

1.5

34.8

פברואר

1.7

3.4

2.8

1.2

 

14.2

2.3

35.6

מרץ

2.0

4.1

3.0

1.4

 

19.0

3.8

37.0

אפריל

 

3.7

3.3

1.8

 

 

 

 

30 יום אחרונים6

  

השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.

1.

ציפיות ל- 12 חודשים קדימה. החישוב נעשה על בסיס התשואות ברוטו. ההסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח  האינפלציה למחצית השניה של 1999.

2.

על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.

3.

ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.

4.

נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.

5.

ממוצע הציפיות לאינפלציה ב- 30 הימים  אחרונים.

6.