ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2004

24.05.04

ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2004

מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית לחודש יוני 2004, כי ריבית בנק ישראל תישאר ברמה של 4.1 אחוזים. כזכור, ריבית בנק ישראל הופחתה בשיעור מצטבר של 5 אחוזים, החל מסוף 2002 ועד חודש אפריל  2004. זה, איפוא, החודש השני ברציפות בו נשארת ריבית בנק ישראל ללא שינוי.

בבנק ישראל מסבירים, כי עליית המחירים הגבוהה יחסית שהשתקפה במדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם, וזאת שצפויה להתרחש בחודש הנוכחי - על סמך התחזיות של גורמים מקצועיים שונים - ממחישות פעם נוספת כי למרות יציבות המחירים המאפיינת את המשק הישראלי מאז שנת 1999, התנודתיות החודשית של מדדי המחירים לצרכן בישראל עדיין גבוהה מאוד יחסית למשקים אחרים הנהנים אף הם מיציבות מחירים. מצב זה, על רקע ההתאוששות המואצת יחסית בפעילות הכלכלית, משרה מידה מסוימת של אי וודאות לגבי התפתחות האינפלציה בעתיד ומחייב מעקב מאוד מדוקדק על מנת לוודא שזאת תמשיך להיות עקבית עם תחום יציבות המחירים - 1 עד 3 אחוזים לאורך זמן. ההחלטה שלא לשנות את הריבית בחודש יוני 2004 פירושה המשך הירידה של הריבית הריאלית לטווח קצר, בשל העלייה בציפיות לאינפלציה, לשפל של כ-2.4 אחוזים. מדיניות זו נועדה להמשיך ולתמוך בהמשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית במשק, זאת, כל עוד בנק ישראל מעריך שהדבר אינו פוגע ביציבות המחירים - שהיא מרכיב חיוני בתנאים ההכרחיים ליצירת צמיחה מתמשכת.

בבנק ישראל, מציינים שלוש התפתחויות חשובות ברקע ההחלטה לא לשנות את הריבית בחודש יוני.

ראשית, ההערכות לגבי התפתחות האינפלציה לשנה הקרובה – הנגזרות משוק ההון ומתחזיות של גורמים מקצועיים – ממשיכות להיות עקביות עם תחום יעד יציבות המחירים;

שנית, המדיניות התקציבית ממשיכה להתנהל במסגרת של משמעת תקציבית המגבירה את הסיכויים שהממשלה תעמוד השנה ביעד הגרעון של 4 אחוזי תוצר, ויווצרו התנאים אשר יקלו על הממשלה לרדת לשיעור גירעון של 3 אחוזי תוצר ב-2005, כפי שהחליטה. אלה הם תנאי רקע הכרחיים לעצירת מגמת העלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות, אשר החלה בראשית השנה, ולהאצת ההשקעות במשק.

שלישית, שוק מטבע חוץ ממשיך להתאפיין בפעילות סדירה של קונים ומוכרים. מול יבוא הון לטווח ארוך, הנובע מתהליך הצמיחה, עומד יצוא הון לטווח קצר, הנובע מצמצום פערי הריבית. כתוצאה מתנועות אלה נוצר עודף ביקוש מסוים למטבע חוץ אשר החליש את השקל מאז ראשית השנה בכ-5 אחוזים מול הדולר ובכ-4 אחוזים מול סל המטבעות. המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית - במיוחד אם זאת תתבסס על ענפי הטכנולוגיה העילית - עשוי להיות מלווה בהגברת תנועות ההון לטווח ארוך אל המשק במהלך השנה.

עוד נמסר מבנק ישראל, כי ריבית בנק ישראל ממשיכה להיות נמוכה מהריבית של הבנקים המרכזיים של מספר משקים מפותחים - אנגליה, אוסטרליה וניו-זילנד - ודומה לרמת הריבית הממוצעת של הבנקים המרכזיים של המשקים המפותחים והמתעוררים.

 לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים בין ארה"ב לישראל***

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

סופי שנה

פער ריביות

של בנקים מרכזיים**

ארה"ב

ישראל

 

שינוי

שעור

הריבית

 

שינוי

שעור

הריבית*

 

8.75

0.0

4.75

 

13.5

1998

3.05-

5.70

0.0

5.50

2.3-

11.2

1999

4.0-

1.70

0.0

6.50

3.0-

8.2

2000

1.6

4.05

0.0

1.75

2.4-

5.8

2001

6.8

7.85

0.0

1.25

3.3

9.1

2002

3.0

4.2

0.0

1.00

3.9-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

0.0

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

0.0

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

0.0

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

0.0

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

0.0

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

0.0

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

0.0

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

0.0

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

0.0

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

0.0

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

0.0

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

0.0

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.8

3.3

0.0

1.00

0.2-

4.3

מרץ

3.6

3.1

0.0

1.00

0.2-

4.1

אפריל

3.2

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

מאי

 

3.1

0.0

1.00****

0.0

4.1

יוני

 

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, עלתה החודש לרמה של כ- 70 נקודות בסיס, לעומת כ- 56 נקודות בחודש הקודם

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)             

ב-30 ביוני צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

(****)             

 

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

(ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על אג"ח לא צמודה

 ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.4

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.1

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.8

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

9.0

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.1

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

9.0

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.5

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

9.3

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

8.3

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.2

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.9

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.9

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.4

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.8

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.4

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.8

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.8

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.5

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

6.0

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.5

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

5.1

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

3.8

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.9

3.2

4.7

4.5

2/04

7.4

4.2

4.9

3.3

4.5

4.3

3/04

7.6

4.3

4.8

2.8

4.3

4.1

4/04

7.9

4.4

5.2

2.4

4.3

4.1

5/04

 

 

 

 

 

4.1

6/04

 

כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

*

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית)

1

 

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

 

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

 

עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

4

 


 לוח 3 - ריביות רשמיות של בנקים מרכזיים – מאי 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.0

יפן

מדינות

מפותחות

0.3

שוויץ

1.0

ארה"ב

2.0

ECB

2.2

דנמרק

1.75

נורווגיה

2.0

קנדה

2.0

שוודיה

4.25

אנגליה

5.5

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.3

תאילנד

מדינות

מתעוררות

(EMERGING

MARKETS)

 

1.4

טייוואן

1.75

צ\'ילה

3.8

קוריאה

4.1

ישראל

6.0

מכסיקו

8.0

דרום אפריקה

16.0

ברזיל

22.0

תורכיה

2.0

צ\'כיה

מדינות

מתפתחות

אחרות

5.3

פולין

11.5

הונגריה